Doelstelling

Stichting Befriend is opgericht om kleinschalige projecten te ondersteunen voor mensen in kansarme en kwetsbare situaties. 
Ons hoofddoel is het werven van fondsen voor Soorya Udayam Illam, een opvang- en scholingsproject voor verwaarloosde en verlaten kinderen in Zuid-India. Ook de Empowermentschool voor speciaal onderwijs en het Astra computercentrum maken deel uit van dit project. Onze partnerorganisatie in India is Empowerment Foundation
Befriend ondersteunt ook de werving van fondsen voor andere projecten zoals voor Blagoe Delo in Rusland, een dagopvang voor mensen met een handicap.
Duurzaamheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn bij ons het uitgangspunt.

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en maken mede hierdoor minimale onkosten!

 

Ontstaansgeschiedenis
Stichting Befriend is begin 2006 opgericht. lees verder


Stichting Befriend is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt ondermeer in dat uw gift belastingaftrekbaar is.Klik hier voor meer informatie.

Stichting Befriend heeft in 2015 ervoor gekozen om uit kostenoverweging het Certificaat voor Kleine Goede doelen van het CBF niet langer aan te houden. Niettemin voldoet onze financiële verslaglegging nog steeds aan de richtlijn voor fondsenwervende instellingen. Dit houdt ondermeer in dat ons jaarverslag een controleverklaring heeft van een onafhankelijke accountant.