Financiën

Onze jaarverslagen worden goedgekeurd door een onafhankelijke accountant. Bij deze controle wordt ook een vergelijk gemaakt met de accountantgecontroleerde jaarrekening van Empowertment Foundation in India.

Uitvoering- en wervingskosten
Wij besteden slechts een minimum van de inkomsten (ten hoogste 5%) aan eigen uitvoering- en wervingskosten. Dat betekent dat ten minste 95% van alle giften ten goede komt aan onze projecten. Sponsoren van projecten ontvangen voortgangsrapportages en een eindrapportage waarin de uitgaven worden verantwoord.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Klik hier voor ons jaarverslag.

Bank: NL39ABNA0549162933 t.n.v. Stichting Befriend
kvk: 34252338
RSIN: 8161.08.481

 
Stichting Befriend is erkend als Algemeen Benut Ogende Instelling (ANBI). Dit houdt ondermeer in dat uw gift belastingaftrekbaar is.

Klik hier voor meer informatie.

Stichting Befriend heeft in 2015 ervoor gekozen om uit kostenoverweging het Certificaat voor Kleine Goede doelen van het CBF niet langer aan te houden. Niettemin voldoet onze financiële verslaglegging nog steeds aan de richtlijn voor fondsenwervende instellingen. Dit houdt ondermeer in dat ons jaarverslag een controleverklaring heeft van een onafhankelijke accountant.