Alle kinderen geslaagd!

Uit India kwam het trotse bericht dat de zeven kinderen die dit jaar eindexamen deden voor de 10th standard (dat is de middelbare school) allemaal geslaagd zijn met een mooie gemiddelde score. Dit is een geweldig resultaat voor deze kinderen die met een grote leerachterstand in het huis kwamen wonen. Ze hebben er dan ook ontzettend hard voor gewerkt. Hulde aan hen, en ook aan Srikanth de directeur en de teachers. Alle andere kinderen zijn blij, want iedereen mag door naar de volgende klas ('standard'). Dat zal voor de meesten de volgende klas van de openbare school in het dorp zijn.
Wegens het niet nakomen van de subsidie toezeggingen van het Education Department van het Districht Pondicherry, heeft Empowerment Foundation het besluit moeten nemen het roer om te gooien wat betreft het geven van empowerment (dag)onderwijs aan drop-out kinderen (uit het opvanghuis en de kinderen uit de buurt).
Het gebouw van de nieuwe Empowerment School zal dienst doen als centrum voor aanvullend onderwijs aan drop-outs, dwz: intensieve huiswerkbegeleiding na schooltijd, en in het weekend computer/art/dance/yoga en meditation classes.
Dit aanvullend lesprogramma blijft onontbeerlijk voor drop-out kinderen om enige kans te maken op een reguliere school.

Voorts zal er een opvang voor kleuters van werkende moeders worden gestart.