Balavikas - Human Values

De contacten met de Indiase Balavikas organisatie (Onderwijs menselijke waarden) hebben er in 2014 voor gezorgd dat er een mooi programma voor aanvullend onderwijs bij Soorya wordt uitgevoerd (een
prachtige aanvulling op het beperkte onderwijs dat de overheid biedt).
Het lesprogramma van Balavikas (wat letterlijk 'kinderen zijn bloeiende bloemen'
betekent) omvat lessen in Indiase cultuur, meditatie, dans, muziek, yoga, tekenen, sociale vaardigheden etc.
Leraren van Balavikas komen elke zaterdag en zondag naar het Huis om deze lessen te verzorgen. De kinderen nemen er graag aan deel. De interactieve lesmethode stimuleert hen ook om zelfstandig en reflectief na te denken. Er vinden vruchtbare gesprekken plaats over het
stichten van een volwaardig centrum (opvang en scholing) onder de vlag en met financiële steun van deze organisatie. We hebben er veel vertrouwen in dat de uitkomst van deze gesprekken, en het project zo kan verduurzamen.