Bijdrage Childright Fund

Het opvanghuis groeit en bloeit. Inmiddels wonen er meer kinderen dan oorspronkelijk berekend. Tevens zullen er in de toekomst een aantal externe leerlingen van de Empowermentschool, door de weeks verblijven. Bij de bouw van het huis is hier al rekening mee gehouden. De begane grond is natuurlijk al jaren gereed en in gebruik, maar op het platte dak kan eenvoudig, met lichte bouwmaterialen, een extra etage gerealiseerd worden. De fondsenwerving is bijna rond en de verwachting is dat deze uitbreiding en hostelfaciliteit in 2012 gerealiseerd kan worden. Childright Fund  heeft een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor heel veel dank.