Childright Nobel Gala in Kurhaus Scheveningen

Befriend nam deel aan dit evenement op 8 november jl. en ontving een verdubbeling van het eigen actieresultaat van 4000 euro (in totaal dus 8000 euro). Childright Fund heeft hiermee een zeer geslaagd evenement georganiseerd. Onder de aanwezigen waren veel goede doelen die gezamelijk 160.000 eu opgehaald hebben. Het was een mooie avond met prachtige muziek met o.a L'Orchestra Particalare, toespaken, videoboodschappen (o.a. Laurentien van Oranje) en heerlijk eten.

In de middag voorafgaand aan het gala spraken Nobelprijswinnaars in het Vredespaleis met jongeren van internationale scholen uit Den Haag en Amsterdam. Ze discussieerden over de vraag hoe we de aarde leefbaar kunnen houden voor toekomstige generaties. Mairead Maguire (Nobelprijs voor de vrede 1976) en Gerard ‘t Hooft (Nobelprijs voor de natuurkunde 1999) waren op uitnodiging van Childright Fund in Den Haag. Op de vraag hoe we armoede kunnen bestrijden antwoordde ’t Hooft dat de sleutel ligt in een betere verdeling van grondstoffen en goederen. Onderwijs is hierin van doorslaggevend belang. Naast het gesprek met de jongeren, ondertekenden Maguire en 't Hooft de verklaring ter bescherming van de rechten van het kind. Aansluitend vond ’s avonds in het Kuhrhaus het Nobel Gala plaats.