Heroriëntatie activiteiten kinderhuis

Sinds kort is het aantal kinderen dat in opvanghuis Soorya Udayam Illam woont sterk teruggelopen. Dit is geen vrijwillige keuze van Empowerment Foundation, de Indiase partnerorganisatie van stichting Befriend, maar het gevolg van politieke besluiten van de Indiase overheid inzake jeugdzorg en kindregistratie. Meer dan de helft van alle kinderopvanghuizen in de kleine stadsprovincie Pondicherry heeft door dit nieuwe beleid de deuren moeten sluiten.
Wat is er aan de hand?
Door de nieuwe regels mogen er uitsluitend kinderen uit de eigen provincie worden opgevangen. Het is niet langer toegestaan om opvang te bieden aan kinderen van buiten het eigen district.  Het opvanghuis ligt in de kleine stadsprovincie Pondicherry, die wordt omsloten door het veel grotere, arme, Tamil Nadu. Net als veel andere kindertehuizen heeft Empowerment Foundation veel instroom gehad van kinderen uit achtergestelde plattelandsdorpjes in Tamil Nadu. Deze opvang moest verplicht worden afgebouwd en een groot deel van de kinderen uit het huis zijn inmiddels herplaatst conform het nieuwe overheidsbeleid. Op dit moment wonen er nog maar een paar kinderen in het opvanghuis en stromen er geen nieuwe kinderen in.
Hoe nu verder?
Stichting Befriend is een voorstander van professionele jeugdzorg en kindregistratie in India. De huidige verandering werd echter erg snel doorgevoerd en heeft voor kinderen ingrijpende gevolgen: een verhuizing, het afscheid van verzorgers en vrienden, een andere school. De staf van Empowerment Foundation heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om deze veranderingen in het leven van de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op dit moment is Empowerment Foundation zich aan het beraden over de toekomst. Er zijn verschillende alternatieven denkbaar; opvang van een andere doelgroep op de huidige locatie, of opvang op een andere locatie in district Tamil Nadu. De komende maanden zullen de plannen voor de toekomst zich concretiseren.
Stichting Befriend is dankbaar voor de ruim twaalf jaar dat Empowerment Foundation het leven van honderden kinderen heeft verbeterd door het bieden van een veilig thuis en door zorg te dragen voor een goede opleiding. Wij hebben veel vertrouwen in de toekomst en zijn nauw betrokken bij de plannen en beslissingen van Empowerment Foundation.
We houden u op de hoogte!