Millenniumdoelen

(lees verder)
De millenniumdoelen zijn acht concrete doelen die betrekking hebben op het wereldwijd terugdringen van armoede, ziekte en honger. Ze zijn in 2000 door regeringsleiders van 189 landen afgesproken. Deze doelen moeten vóór 2015 gehaald zijn. Dit project draagt haar steentje bij aan de verwezenlijking van 3 belangrijke doelen.

 
*Het eerste doel is het Terugdringen van honger en armoede
India is één van de grootste en meest dichtbevolkte landen ter wereld, waar enorme armoede heerst. Omdat er zoveel mensen wonen, speelt India een belangrijke rol in het terugdringen van wereldwijde armoede. Het is een land van extremen. Luxe kantoorparken staan naast erbarmelijke sloppenwijken. Indiase softwareontwikkelaars behoren tot de meest succesvolle en rijkste ter wereld. Tegelijkertijd leeft ruim veertig procent van de Indiërs onder de absolute armoedegrens.Dat zijn meer dan 450 miljoen mensen, of een derde van alle arme mensen ter wereld!
Ook de kinderen die in Soorya Udayam Illam komen zijn zonder uitzondering allemaal arm en ondervoed. In het opvanghuis krijgen ze goed te eten; er is veel aandacht voor gevarieerde gezonde voeding. Voor een groot deel komt dit uit eigen tuin. Op het terrein van het opvanghuis staan fruitbomen, worden melkkoeien gehouden en er is een grote groenten- en kruidentuin. 
*Doel twee: Alle kinderen naar school
Arme kinderen moeten vaak al op zeer jonge leeftijd werken en gaan niet of maar een paar jaar naar school. De kinderen in het opvanghuis krijgen onderwijs en kunnen daarna een vak leren of doorstuderen.. Zo krijgen ze de kans de vaak al generaties lang bestaande armoedespiraal in hun familie te doorbreken.
 *Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is het derde belangrijke doel
In India gaan veel minder meisjes naar school dan jongens, net zoals in de meeste andere ontwikkelingslanden. Ouders vinden dit overbodig. Hun dochters zullen later toch trouwen en kinderen krijgen. Een andere veel voorkomende reden om meisjes thuis te houden is omdat ze mee moeten helpen in de huishouding.
Veel kinderen, vooral meisjes, worden in India door hun ouders verstoten. Zij komen op straat terecht, worden als kindslaaf gebruikt, of belanden in het ergste geval in de prostitutie.
In het Soorya Udayam huis wordt veel aandacht besteed aan de emancipatie van meisjes en ze genieten prioriteit bij het aannamebeleid. Ze leren in hun eigen onderhoud te voorzien, zodat ze later zelfstandig kunnen leven.

(De vijf andere doelen zijn: afname kindersterfte; afname sterfte in het kraambed; bestrijding van ziektes als Aids en Malaria; een duurzaam leefmilieu en iedereen schoon drinkwater; eerlijke handel en schuldverlichting.)

Ga terug