Berendien van Straten

Berendien van Straten en
Thomas van Straten
Sinds 2009 weet ik van dit project en was van het begin af aan geaakt door de opzet, de kleinschaligheid en de wijze van begeleiden. Inmiddels ben ik er twee keer geweest. De laatste keer samen met mijn zoon Thomas, die toen 8 jaar was. Het was een onvergetelijke ervaring voor ons allebei. Omdat er altijd behoefte is aan geldelijke ondersteuning, probeer ik me daarvoor in te zetten. Dat kan gaan over lezingen geven bij serviceclubs, het -samen met mijn zoon- verkopen van tweedehands spullen tot het in gang zetten van een scholenactie.