Leontien Ruttenberg

Met mijn kennis van organisaties en passie voor het onderwijs, hoop ik, dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de duurzaamheid van dit project. Soorya Udayam Illam biedt kansarme en vaak kwetsbare kinderen een beschermd bestaan. Daarnaast heeft elk kind recht op goed en passend onderwijs; ik geloof stellig dat onderwijs de bakermat is voor een beter bestaan. Mijn streven is om samen met de inspirerende leiding in Pondicherry en de groep vrijwilligers in India en Nederland, het project uiteindelijk op eigen benen te laten staan.