CBF

Als een organisatie (goed doel) een certificaat heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), kunt u erop vertrouwen dat deze organisatie een strenge beoordeling heeft doorstaan. Een belangrijk criterium is bijvoorbeeld dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de fondsenwerving besteed wordt. (N.B. Stichting Befriend besteedt maximaal 5 % aan kosten voor fondsenwerving!). Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiële gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels financieel verslag doen. Het certificaat voor Kleine goede doelen is specifiek voor kleine instellingen (baten minder dan € 500.000 per jaar), grotere instellingen komen in aanmerking voor het CBF-Keur. 

Het CBF is een onafhankelijke stichting die als sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld door goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Voor vragen, informatie of een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 4170003 of www.cbf.nl