Empowermentschool

(lees verder)
De lesmethode is aangepast op het niveau van de kinderen om vervolgens te streven naar het instromen in het reguliere onderwijs. Yoga, meditatie en creatieve vakken als dans en muziek maken hier deel van uit. In het nieuwe gebouw is ook een computercentrum ingericht.
 

Met dank aan onderstaande organisaties die hebben bijgedragen aan de nieuwe Empowermentschool en het Computercentrum:

Bureau Internationale Samenwerking (BIS)
Hivos
Ncdo
Eureko Achmea Fonds
Childright Fund
Stichting Kici  
Stichting Dr. Hofstee
Stichting Familiefonds van Dusseldorp
Stichting Heilige Geest - of Arme Wees - en Kinderhuis
Johanna Donk-Grote Stichting
Dutch Flower Stichting
Marie Schippers Fonds
Cornelia Stichting
Stichting KIO
Emmaus Bilthoven
Stichting Winters van den Speulhof
Stichting Onamika
Ga terug...