Wat kunt u nog meer doen?

Bedrijven
Wij zoeken bedrijven die vanuit sociaal ondernemerschap zich als sponsor willen verbinden aan Soorya Udayam Illam.
Een bedrijf dat zich inzet voor een goed doel inspireert en verbindt. Het versterkt het ‘wij-gevoel’ van de werknemers, verbreedt de horizon en vergroot de bedrijfstrots.
Het betekent winst voor de kansarmen in India, winst in de vorm van een goed gevoel bij de mensen die zich hebben ingespannen en winst voor de onderneming zelf in de vorm van een positief imago.

Scholen
Stichting befriend informeert graag scholen over de mogelijkheden zich in te zetten voor de kinderen die in het opvanghuis wonen. Het is een goede manier om leerlingen een breder wereldbeeld te verschaffen en ze uit te dagen verder te kijken dan hun vertrouwde omgeving en eigen behoeften .
Stichting Befriend heeft een film van het kinderhuis geproduceerd, dat een goed beeld geeft van het leven van de kinderen daar. De vertoning van deze film is een mooie introductie voor scholenacties.
Een kans dus voor de kinderen in India én voor de kinderen in Nederland!

Vrijwilliger/fondsenwerver
Start zelf een evenement of actie om inkomsten te verwerven voor het kindertehuis, of help mee om er een te bedenken en te organiseren.
Zie ter inspiratie ook onze nieuwsbrieven .